Miljövänligt och energisnålt

När du bygger - När du bor

Låg energiförbrukning, snabb montering och billigt boende!

Våra sandwichpaneler är utmärkta för alla slags byggnationer från små friggebodar till stora flervåningskomplex. Du kan få huset skräddarsytt efter egna önskemål till en mycket förmånlig prisbild.

Varför ska man bygga med Kenpos sandwichpaneler?

  • Färdigisolerande element för vägg, tak samt golv
  • Sandwichpanelen ersätter bärande balkar, reglar, luftspärr, ångbroms
  • Okänsliga för fukt, mögel då husen är extremt välisolerade utan tex läckor orsakade av självdrag
  • Minimerar köldbryggor
  • Extremt snabb monteringstid jämfört med ett traditionellt bygge
  • Miljövänligt – låg miljöbelastning vid tillverkning, montering och inte minst genom låg energiförbrukning i ditt färdiga hus.

Vi leder utvecklingen framåt

En sandwichpanel eller som vissa väljer att kalla den – sippanel – är en konstruktionspanel uppbyggd av två starka ytskikt tillsammans med en lätt kärna med bra isoleringsförmåga. Ytskikten och kärnan varieras beroende på vad panelen ska användas till.

Vi kan tillverka sandwichpaneler i mått upp till 3,3 m x 18 m i vår unika limlinje som vi är ensamma om i Sverige. Vi har en kunskapsbas som vi samlat på oss genom erfarenhet i 20 år och vi är kända för att alltid ha varit de som drivit sandwichpanelens utveckling framåt.

Kenpo Sandwich och Novasip®

Novasip House® modulsystem har oslagbara egenskaper som lämpar sig väl för alla typer av hållbart byggande. Novasip moduler levereras i olika tjocklekar beroende på önskat U-värde. Med våra produkter kan ni bygga byggnader med lägre U-värden än vid traditionellt byggande. Enligt testresultat (utförda av SP, Statens Provningsanstalt) lämpar sig Novasip utmärkt för passivhus/ lågenergihus och byggnader.

Läs mer på novasip.se

novasip_logo