Modulbostäder

För mobila vårdcentraler, militärvagnar, studentbostäder och telecom shelters

Modulbostäder – Monterat och klart på 6 timmar

Våra modulbostäder är mobila och lätta att montera. I avseende av montering kan de jämföras med tält men därtill med mycket hög kvalitet vad gäller återanvändbarhet, lagringsbarhet och boendestandard samt en mycket god säkerhetsnivå.

Vi kan idag leverera hus som endast väger 4,4 kg per m2 väggyta, med mål att minska vikten ytterligare (jmf trähus som väger ca 70kg per kvm). Ingen fast grund krävs och två personer kan enkelt montera (eller demontera) ett hus inom 4-6 timmar.

 

Självförsörjande av el

Vi har integrerade lösningar för solenergi vilka gör husen självförsörjande av el. Husen har liten miljöpåverkan (low carbon footprint).

Just nu arbetar vi med lösningar för att få hus helt skottsäkra samt ett nytt system för ännu enklare sammanfogning med målsättningen att barn i 12-14 års ålder ska kunna montera/bygga husen.

Bygg ditt hus själv

Våra lösningar är inriktade på områden där den lokala förmågan att tillverka shelters inte är tillräcklig utan externa enheter behövs och där endast tältlösningar inte räcker till. Husen byggs enkelt av dem som ska bo i dem och kan målas om så önskas. Vi har olika material för olika behov av mobilitet och återanvändning. Våra moduler går att kombinera efter olika behov och storlekar på hus.

Forskning och utveckling

Kenpo lägger stor vikt vid forskning och utveckling. Vi har en unik produktionslinje i våra lokaler i Halmstad vilka självklart är byggda av våra egna sandwichpaneler. Vårt fokus är att koppla samman materialutveckling, clean tech lösningar och system för mycket enkel sammanfogning med en flexibel och kostnadseffektiv logistikmodell.

Vi kan tillverka över 100 hus i månaden och vi kan sätta igång tillverkningsenheter på plats i de fall där detta är möjligt. Vi arbetar gärna i nära samarbete med våra kunder och i gemensamma utvecklingsprojekt. Vi tar mer än väl höjd för Sphere standards och vi har god förståelse för etikregler för katastrofområden.

Kenpo Sandwich har även erfarenhet av att tillverka paneler för mobila vårdcentraler, militärvagnar, RÖS-skyddade containrar och telecom shelters. Kontakta oss för mer information.