Framtidens byggteknik

Snabbt montage, miljövänligt och extremt låga U-värden

Sandwichpaneler är ett lätt material med många styrkor

Våra sandwichpaneler kan användas i nästan alla produktområden där man ställer höga krav på utförande, lätt vikt och flexibilitet.

Kenpo Sandwich har lång erfarenhet av att utveckla och producera kundanpassade sandwich element till en rad olika produktområden.

Framförallt har vi specialiserat oss mot lösningar inom Transport, Telekom, Marint, Hus, Bygg och Industri.
Kontakta oss för mer information.

"I materialet har vi byggt in de bästa egenskaperna med oslagbara isolervärden och dynamiska egenskaper"

Med 20 års erfarenhet

Att hushålla med jordens energiresurser har blivit en allt viktigare angelägenhet och Kenpos sandwichpaneler ligger i framkant när det gäller att tillhandahålla effektiva energifasader.

Vi har över 20 års erfarenhet av tillverkning och service till hela byggsektorn – från enklare specialkonstruktioner till hela fastigheter byggda i SIP paneler

Experter på sandwichteknik

Att Kenpo är i täten inom sandwichteknik är inte alls förvånande –  Lägre vikt, anpassningsbart och låga U-värden gör att våra produkter inte bara är uppskattade under byggprocessen utan även lång tid framåt. Många av våra produkter är dessutom unika vi har den lättaste panelen i branschen, RTI panelen.