Vi väljer miljön

Vi eftersträvar ett generellt miljötänkande i det dagliga arbetet

Vi tänker grönt

En naturlig del av vårt arbete är att verka för en bättre miljö och vi eftersträvar ett generellt miljötänkande i det dagliga arbetet.

Vi minimerar användningen av kemikalier och vi strävar hela tiden efter att minska vår energianvändning. Även vårt avfall hanteras givetvis miljövänligt och vi lägger tid på att minska våra transporter. Vi väljer konsekvent bara leverantörer som kan uppvisa ett tydligt miljötänk.